Case Forest 
Metodika - etapy
CASE FOREST


Lesy zohrávajú dôležitú úlohu pri trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti práve vďaka svojím ekonomickým, environmentálnym, sociálnym a kultúrnym hodnotám. V tomto medzinárodnom projekte máme za cieľ rozširovať a testovať novú metodiku o učení o lesoch a lesníctve a tak vyzdvihnúť aké benefity poskytuje les pre nás všetkých v každodennom živote. V rámci projektu sa testuje metodika o projektovom vyučovaní o lese v lese, ktorá bola vytvorená na Univerzite v Joensu vo Fínsku. Viac informácií v položke Metodika. Cieľová skupina sú učitelia základných škôl a táto metodika je určená žiakom vo veku od 12 rokov. V každej partnerskej krajine sa realizujú workshopy, počas ktorých sa daná metodika testuje a zavádza do praxe.

Projekt CASE FOREST towards sustainable development sa realizuje s podporou Európskej Únie v rámci programu Lifelong Learning Program. Viac informácií o projekte nájdete tu.